Jesteś tutaj: Home // Dreamland // Abdykacja Alfreda. Postedwardiański rozgardiasz wciąż trwa

Abdykacja Alfreda. Postedwardiański rozgardiasz wciąż trwa

We wtorek 11 grudnia, parę minut przed wybiciem godziny 14:00, Dziewiąty Król Ebruz złożył na ręce urzędników akt abdykacji po dokładnie 200 dniach panowania. Po cichu, bez proklamacji – to obywatele uważnie śledzący forum zauważyli zmianę w stanie prawnym Królestwa Dreamlandu.

Król-Senior w grudniu 2018 r.

JKM Alfred, znany wcześniej jako Martin Schlesinger-Asketil, po raz drugi wstąpił na trony dreamlandzkie, elderlandzkie i scholandzkie 26 maja 2018 roku, na mocy proklamacji królewskiej JKW Karoliny Aleksandry o przekazaniu korony. Po dwustu dniach panowania, abdykując już tylko z dwóch koron, nie uzasadnił swojej decyzji ani nie wyznaczył następcy. Ledwie parę dni temu zapowiadał przeprowadzenie wyczekiwanych od dawna reform prawnych, m.in. w zakresie uprawnień królewskich. Stosowny akt prawny jednak, mimo tego, że istnieje i był omawiany w kuluarach, nigdy nie miał szansy ujrzeć światła dziennego.

Drugie panowanie JKW Alfreda zostanie zapamiętane przede wszystkim z uwagi na zakończenie długoletniej współpracy Korony Dreamlandzkiej z Królestwem Elderlandu i oficjalne rozwiązanie Wspólnoty Korony Ebruzów. Nie zabrakło również walki o jakość słowa – Król pierwotnie podejmował próby zachowania czystości języka i decorum wypowiedzi na forum, jednak z czasem wyzbył się ostrości w temacie. Decyzje podejmowane przez monarchę doprowadziły również do rozłamu na łonie rodziny – Sted Asketil, senior rodu, wyrzekł się wnuka na forum publicznym po zaostrzeniu konfliktu między monarchą a Danielem von Wittem, który poskutkował udzieleniem temu drugiemu statusu persona non grata w Królestwie Dreamlandu.

Co dalej?

Wskutek nieaktualnej treści Dekretu o sukcesji królewskiej w Bazie Prawnej, dyskutanci omawiający abdykację mieli wątpliwość, kto sprawuje władzę w obecnej sytuacji. Pierwsze analizy wskazywały na najstarszego stażem Króla-Seniora posiadającego obywatelstwo dreamlandzkie (takie rozwiązanie obowiązywało po pierwszej abdykacji Alfreda), co zwiastowałoby konieczność długiego ustalania, czy chodzi o JKW Edwarda II, czy jednak może należałoby sięgnąć po pomoc JKW Edwarda Artura. Przypisywano także rolę Regenta Pascalowi de la Brun, który obecnie piastuje stanowisko Marszałka Parlamentu Królewskiego.

Jednak zgodnie z nowelizacją dekretu z 25 sierpnia br., wprowadzoną przez JKW Alfreda, dotychczasowa kolejność została odwrócona – za zwołanie Konwentu Seniorów oraz sprawowanie Regencji do czasu obwieszczenia nowego monarchy został odpowiedzialny najmłodszy stażem Król-Senior, czyli w tym przypadku JKW Karolina Aleksandra. Do zadań Regentki będzie należało również wyłonienie nowego Premiera Królestwa – nikt nie zgłosił się do pełnienia tej funkcji w terminie przewidzianym prawem.

Konwent Seniorów ma czas do wtorku do końca dnia na ukonstytuowanie się, a później dwa tygodnie na obrady. Jeśli w ciągu tego czasu nie zostanie wyłoniony nowy monarcha, zadanie wyboru przypadnie narodowi w drodze wolnej elekcji.

(KvL)

Tagi: , , ,Copyright © 2012-2018 KURIER – Mikronacyjny Serwis Prasowy. All rights reserved.
Designed by Theme Junkie. Powered by WordPress.