Author Archive

Być jak Słomagrom, zabijać jak Sarmacja, umierać jak Scholandia

Być jak Słomagrom, zabijać jak Sarmacja, umierać jak Scholandia
Księstwo Sarmacji dokonało reorientacji taktyki negocjacyjnej w sporze o Awarę. Salomonowym rozwiązaniem okazało się uznanie drugiej strony za „martwą”. Na mocy przyjętej w niedzielę uchwały sarmacka Rada Ministrów dokonała aktualizacji wykazu państw uznawanych przez Księstwo. Z listy usunięto Scholandię, której terytorium arbitralnie uznano w Grodzisku za „ziemie niczyje”.... 

Wandystan potępia zaniżanie standardów: „Dyplomacja, które hańbi odbiorcę i zamienia się w publicystykę”

Wandystan potępia zaniżanie standardów: „Dyplomacja, które hańbi odbiorcę i zamienia się w publicystykę
Jednogłośną uchwałą Churału Ludowego władze Mandragoratu Wandystanu pryncypialnie potępiły  „zaniżanie standardów w stosunkach międzynarodowych”. „Zaczepny i napastliwy ton, przyjęty w ostatnim czasie przez reprezentantów Księstwa Sarmacji na arenie międzynarodowej, może u wielu mniejszych państw rodzić obawy o bezpieczeństwo granic” – czytamy w tekście uchwały,... 

Obywatele Federacji Al Rajn podsumowują rok

Obywatele Federacji Al Rajn podsumowują rok
Czytelnicy „Expressu Rajńskiego”, najstarszego pisma na rynku prasowym Federacji Al Rajn, dokonują tradycyjnego podsumowania mijającego roku. Celem dorocznej zabawy jest wskazanie najważniejszych wydarzeń i najbardziej wpływowych postaci ostatnich dwunastu miesięcy. W pięciu różnych kategoriach zgłoszono dwadzieścia pięć propozycji. Redaktor Zabihullah El-Hariri przedstawił wczoraj... 

Sarmaci odpierają zarzuty i mobilizują siły zbrojne

Sarmaci odpierają zarzuty i mobilizują siły zbrojne
Sarmacja Rada Ministrów, działając w imieniu Królestwa Baridasu, podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w sporze z Królestwem Scholandii i w najnowszym oświadczeniu stanowoczo odpiera argumenty, jakie w minionych dniach podniesione zostały przez zagranicznych obserwatorów. Tuż przed północą JKM Tomasz Ivo Hugo postawił Książece Siły Zbrojne w stan mobilizacji. Władze Królestwa... 

Król Scholandii do Sarmatów: „Martwi nas wasza buńczuczność”

Król Scholandii do Sarmatów: „Martwi nas wasza buńczuczność
JKM Filip Radgar Scholandzki udzielił odpowiedzi na wtorkową notę dyplomatyczną, w której władze Księstwa Sarmacji, działające w imieniu Królestwa Baridasu, wezwały do zwrotu terytorium południowej Awary. Sarmackie ultimatum upływa dzisiaj o 22:00. W przypadku braku reakcji – czytamy w „wezwaniu” do Korony Scholandzkiej – Grodzisk zapowiada użycie sił zbrojnych. Ponad... 

Jedna Awara, dwa Baridasy i trzy postimperia

Jedna Awara, dwa Baridasy i trzy postimperia
Spór o Awarę to więcej niż kolejny happening. Awara to coś więcej niż piksele. To wciąż żywy kawałek historii polskiego mikroświata. To właśnie tutaj swoją siedzibę miała Organizacja Polskich Mikronacji, a w poprzedniej dekadzie – Rada Mapy Mikronacji. Trwający ponad jedenaście lat spór o podzieloną wyspę odcisnął trwałe piętno na polityce zagranicznej większości państw... 

„Odbieramy to, co nasze”. Sarmacja sięga po południową Awarę

„Odbieramy to, co nasze
Władze Księstwa Sarmacji publicznie wezwały Króla Scholandii do zwrotu południowej Awary – samotnej wysepki położonej w połowie drogi morskiej między oboma państwami. W oficjalnej nocie, szorstkiej niczym nakaz eksmisji i jednoznacznej jak tatarski jarłyk, sarmacka Rada Ministrów wyznaczyła stronie scholandzkiej cztery dni na reakcję. W przypadku jej braku Sarmaci zapowiadają wykorzystanie... 

„Nakradł się, nakradł i umarł”, czyli blaski i cienie życia z klonem

„Nakradł się, nakradł i umarł
Iwan I – nowy Król Hasselandu Nieoczekiwana zmiana na tronie Królestwa Hasselandu. Doświadczonego Piotra Pawła I, oskarżonego o równoległe posługiwanie się drugą tożsamością, zastąpił lewicujący kapitan Iwan Iwanowicz, który jeszcze tydzień temu w swoim politycznym credo deklarował walkę o „najlepiej pojęte interesy ludu spracowanego miast i wsi”, ustawiając się w kontrze... 

Człowiek-wódka patrzy na lepszy świat

Człowiek-wódka patrzy na lepszy świat
Historia kontaktów polskich mikronautów z przedstawicielami obcych sektorów językowych jest niemal tak samo stara, jak nasz mikroświat. Co istotne – mimo bariery języka kontakt od samego początku miał charakter dwukierunkowy. Polacy wizytowali fora swoich kolegów z Niemiec, Skandynawii, Brazylii i USA, zaś nasi zagraniczni koledzy rejestrowali swoje profile na forach Organizacji Polskich... 

Mikroświat: raport demograficzny (jesień 2014)

Przedstawiamy czwartą edycję mikronacyjnego raportu demograficznego. Zestawienie obejmuje okres pierwszej dekady miesiąca (1 – 10 listopda) i – podobnie jak poprzednio – uwzględnia liczbę aktywnych obywateli poszczególnych państw. Analogicznie do wcześniejszych raportów, dane pozyskano w oparciu o źródła weryfikowalne i ogólnie dostępne: oficjalne wyniki spisów ludności oraz ostatnich... 

Poszerzenie pola walki

Poszerzenie pola walki
Inicjujemy nowy cykl artykułów, w ramach którego zamierzamy przybliżyć polskiemu czytelnikowi uniwersum obcojęzycznych państw internetowych. Pod lupę weźmiemy te mikroświaty, które cieszą się zasłużoną opinią najludniejszych. W pierwszej kolejności przyjrzymy się dorobkowi anglofońskiemu. Przedstawimy wam aktualne dane na tematy liczby anglojęzycznych mikronacji, ich populacji,... 

Mapa Witta – pierwsza odsłona

Na dreamlandzkim forum dyskusyjnym kartograf Daniel von Witt dokonał prezentacji nowej mapy polskiego mikroświata (link). Projekt powstał w ramach Królewskiego Instytutu Kartograficznego w oparciu o standardy Mikronacyjnego Forum Kartograficznego (link). W skali globalnej jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie od czasu publikacji Mapy Pela Nandera i – cieszącej się dotąd stosunkowo... 

Rzeczpospolita ma nowego króla

Rzeczpospolita ma nowego króla
Szlachta zgromadzona na Sejmie Elekcyjnym dokonała wyboru nowego króla Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Siedmioosobowe grono elektorów nie miało poważniejszych wątpliwości – bezwzględną większością głosów do godności monarszej wyniesiony został Marek Paweł Wiktorowicz Zep. Tym samym energiczny król-elekt ugruntował własną pozycję lidera w nieformalnym rankingu błękitnokrwistych... 

Surmenia między starym i nowym

Surmenia między starym i nowym
W wyniku przeprowadzonych w weekend wyborów parlamentarnych w Królestwie Surmeńskim ster władzy państwowej trafia pod opiekę koalicji chadeków i liberalnych demokratów. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa na czele nowego rządu stanie Konstantinos Mikisigos – dawniej znany jako Kostas Mikis. Jednocześnie kończy się era surmeńskiej socjaldemokracji – na wniosek swego ostatniego członka... 


Copyright © 2012-2014 KURIER – Mikronacyjny Serwis Prasowy. All rights reserved.
Designed by Theme Junkie. Powered by WordPress.